G Engström Konsult

erbjuder

  • utbildningar inom interkulturella områden såsom  mångfald, integration och demokrati

  • föräldrautbildning

  • projektledning

  • kvalificerad översättning från
    svenska till turkiska.

  • affärskontakter mellan Sverige och
    Turkiet