Jag  har lång erfarenhet som föreläsare vid olika konferenser, kurser, seminarier om kulturmöten och om att leva mångkulturellt.

 Förutom teoretisk bakgrund har jag flerårig erfarenhet från interkulturella arbetsmiljöer.

Jag  är utbildad barnpsykolog och fil. lic. i sociologi  vid Ankara Universitet i Turkiet.

 

Jag har bott och verkat i Sverige i över 35 år som

 

Egna böcker

År 2008 sammanställde jag en bibliografi på turkiska om den turkiske fotografen, författaren och regissören Güneş Karabuda, som sedan 50 år bor i Sverige. Boken utkommer under våren 2009.

År 2007 skrev jag “Demokratik ve Eşitliğe Dayalı Çocuk Eğitimi” (Demokratisk och jämlik barnuppfostran) på turkiska.

År 1989 författade  jag tillsammans med  Anna-Greta Heyman  boken “Barnuppfostran och kulturmöten  –  Att växa upp i Turkiet och Sverige”.

År 1979 utgav jag “Härkomst Turkiet” tillsammans med tre andra turkiskor i Sverige, G. Ertem, L.Fegan, R. Narter.

  

Översättningar 

 
  • Ingmar  Karlsson (fd generalkonsult i Istanbul): Islam och Europa, Samlevnad och konfrontation  (utgavs  på turkiska 1996 på bokförlaget CEM
 
  • Erik Cornell (fd ambassadör i Ankara): Turkiet på Europas Tröskel (utgavs på turkiska1998 CEM)
 
  • Kaj Falkman (fd generalkonsult i Istanbul), Turkiet/Gränsfursten  –  Utsikt från Svenska palatset i Istanbul (utgavs på turkiska 1999 CEM).
 
  • Rinkeby skolans elevers häfte om Nobelpristagaren Orhan Pamuk 2006
 
  • Diverse översättningar till turkiska åt myndigheter, organisationer och företag
   
 

Övrigt arbete

 

 
  • Projektledare åt föreningen Anatoliska Konst- och Kulturcentrum vid genomförande av projektet “Demokratisk och jämlik barnuppfostran     kontra den traditionella” i Turkiet under 2007 och 2008. Projektet finansierades av SIDA genom Olof Palmes Internationella Centrum.
 
  • Projektledare samt TV- och radioproducent för SFI-projekt under1982 – 1984 på Utbildningsradio och utformade dessutom läromedel till dessa produktioner.
 
  • Skrivit artiklar för tidningar och tidskrifter i såväl Turkiet som Sverige
 
  • Korrespondent i Sverige för TRT Int (TV-kanal inom Turkiets statliga radio- och TV-bolag)

Föreningsaktiviteter och förtroendeuppdrag

Anatoliska Konst- och Kulturcentrum, ordförande och grundare

Föreningen Turkiskt Kulturhus i Stockholm, vice ordförande

Medlem i Sveriges Författarförbunds översättarsektion

Medlem i Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner

Platsombud för SJF vid Sveriges Radio under 9 år